Asbestikartoitus

 • 1.1.2016 tuli voimaan uusi laki asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista ja valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta
 • 1.1.2016 lähtien myös asbestilevyjen (esim. varttikatto) purkaminen ulkotiloissa muuttui luvanvaraiseksi
 • Uuden lain mukaan asbestikartoitus on pakollinen ennen purkutyön aloittamista, jos rakenteissa voi olla asbestia ja jos rakennus on valmistunut ennen vuotta 1994. Asbestin käyttö kiellettiin kokonaan vasta vuonna 1994
 • Asbestikartoituksen teettäminen on rakennuksen omistajan tai työn tilaajan (esim. isännöintitoimisto/pääurakoitsija) vastuulla
 • Asbestia käytettiin vuosina 1921-1994 esimerkiksi vesikatoissa (varttilevy, minerit, kattotiilet, huovat, aluskatteet), julkisivuissa, ulkoverhouksissa, maaleissa, liimoissa, laatoissa, laasteissa, kaakeleissa, putkieristeissä, muovimatoissa ym.
 • Erityisen runsasta asbestin käyttö oli vuosina 1963-1979
 • Teemme asbestikartoituksia yksityisille, yrityksille ja taloyhtöille
 • Meillä on lain vaatima pätevyys suorittaa asbestikartoituksia ja teemme kartoitukset RT 08-10521 ohjeen mukaisesti
 • Asbestikartoituksessa kartoitetaan asbestin sijainti, määrä, laatu ja pölyävyys sekä laaditaan kirjallinen raportti, joka sisältää myös toimenpidesuositukset asbestin käsittelyyn
 • Otamme tarvittaessa myös laboratorionäytteet
 • Asbestikartoituksen hinta alkaen 250 euroa (esim. katot ja ulkoverhoukset)

Lakeuden Laatupelti Oy
Postiosoite: PL 180, 60101 Seinäjoki
Puhelin: 0400 707 234
Sähköposti: myynti@laatupelti.fi